ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل
بهر طريق ممكن بايد اتوبوس هاي مورد نياز شهرهاي بزرگ طي يكسال تامين و سرفاصله بين اتوبوس ها به يك دقيقه برسد
اگر اين خبر واقعي باشد زاكاني يك شاهكار بزرگ انجام داده: تزريق ۷۹۱ واگن به متروي تهران از سال آينده
كليپي زيبا از نحوه كم كردن ارتفاع سطح آب
سد با ارتفاع تاج 714متر/بزرگترين نيروگاه هاي آبي جهان
25 تا از بلندترين سدهاي جهان
بلندترين سدهاي جهان عظمتي باورنكردني ساخته دست انسان
طرح ايرانرود : اتصال درياي خزر و خليج فارس
فيلم ايرانرود اقتصاد بدون نفت
دانش فني و فرآيند توليد | طرح استحصال اكسيد منيزيم از آب دريا
فيلم- عبور عجيب كشتي ها از كانال پاناما
صفحه بعد - نسخه اصلی