ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل
بزرگ ترين مخزن آب در جهان/ تصاوير
ساخت مخازن بزرگ زير شهر توكيو براي ذخيره آب باران
تصاوير هرز روي و تبخير ده ها ميليارد متر مكعب آب شيرين در جوي هاي آب كشاورزي
عواقب و فشارهاي سنگين ناشي از نبود دستگاه سي تي اسكن
نقش ويژه دستگاه سي تي اسكن مدرن در نجات جان انسانها
آيا منطقه 22 تهران منتظر فاجعه است
كشور‌هاي مختلف چگونه با كمبود آب مقابله مى كنند؟
تبخير آب در ايران سه برابر متوسط جهاني
با روش هاي جلوگيري از تبخير آب سد آشنا شويد
ميزان تبخير آب پشت سد‌ها سالانه ۳ ميليارد متر مكعب است
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی