تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : اجراي طرح ارتقاي ايمني تخليه و بارگيري شناورهاي سنتي در بندرشهيد باهنر
شنبه، 2 اسفند 1399 - 17:44     کد خبر: 93816

ترابر نيوز: اجراي طرح ارتقاء ايمني عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سنتي با هدف كاهش ريسك‌هاي مرتبط با شناورهاي ياد شده براي اولين بار در سطح بنادر كشور از ابتداي آبان‌ماه سال‌جاري اجرا و تاكنون ۷۰ فروند شناور مورد غربالگري قرارگرفته است .
ترابر نيوز: تين نيوز مدير بنادر ودريانوردي شهيد باهنر و شرق استان هرمزگان گفت: اجراي طرح ارتقاء ايمني عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سنتي با هدف كاهش ريسك‌هاي مرتبط با شناورهاي ياد شده براي اولين بار در سطح بنادر كشور از ابتداي آبان‌ماه سال‌جاري اجرا و تاكنون ۷۰ فروند شناور مورد غربالگري قرارگرفته است . به گزارش تين نيوز، حميدرضا محمدحسيني تختي، مدير بنادر و دريانوردي شهيد باهنر و شرق استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت:‌ براساس نتايج حاصله از كميته بررسي سوانح و درس‌هاي آموختني از حوادث پديد آمده در بنادر كشور اجراي طرح ارتقاء ايمني در فرايند عمليات تخليه و بارگيري شناورهاي سنتي مورد توجه همكاران اين بندر قرارگرفت .مدير بنادر و دريانوردي شهيد باهنر و شرق استان تصريح كرد: اين طرح از ابتداي آبان‌ماه با تشكيل كارگروهي متشكل از ادارات مختلف و باهدف ارتقاء سطح ايمني شناورهاي سنتي، ارتقاءسطح ايمني فعاليت خنكاران، تعاوني لنجداران و بارچيني شناورهاي سنتي آغاز شد. وي ادامه داد : در فرايند اجراي اين طرح كليه شناورها بر اساس غربالگري درسطوح سه گانه بارنگ بندي سفيد، نارنجي و قرمز قرار گرفته ، كه هررنگ مبين نتيجه امتيازاتي است كه شناوردر روند ارزيابي ها كسب نموده است . اين مقام مسئول با اعلام اينكه تاكنون ۷۰ شناور مورد غربالگري قرارگرفته كه ازاين ميزان ۱۵ شناور نتوانسته‌اند امتياز لازم را به‌دست آورده و در سطح قرمز باقي مانده‌اند، تاكيد كرد: از تداوم فعاليت‌هاي اين شناورها و قرارگرفتن در ليست بارگيري و سفر تا رفع نواقص و ارزيابي مجدد ممانعت بعمل خواهد آمد. به گفته محمد حسيني تختي با اجراي اين طرح كه سطح ايمني شناورهاي سنتي را به لحاظ ايمني، سطح دانش خدمه، نوع مديريت شناور، وضعيت تعمير و نگهداري، سابقه سانحه و يا شبه سانحه مورد ارزيابي قرار مي‌دهد؛ ريسك سوانح مرتبط با فعاليت شناورهاي سنتي تا ۷۰ درصد كاهش خواهد يافت.
برگشت به تلکس خبرها