تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : ٢١٣ واگن و لوكوموتيو جديد وارد ناوگان ريلي كشور شد
سه شنبه، 12 شهریور 1398 - 12:59     کد خبر: 90890

ترابر نيوز: ٢١٣ دستگاه انواع واگن مسافري ريلي و لوكوموتيو جديد ساخت داخل وارد شبكه ريلي كشور شد.
ترابر نيوز:

٢١٣ واگن و لوكوموتيو جديد وارد ناوگان ريلي كشور شد

مراسم بهره برداري از ٢١٣ دستگاه ناوگان ريلي جديد ساخت داخل با حضور محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي و سعيد رسولي مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران در محل ايستگاه راه آهن تهران برگزار شد.
در راستاي كاهش وابستگي به خارج از كشور تمام اين دستگاه ها 100 درصد توليد داخلي است كه به شبكه ريلي كشور وارد شد. از ۲۱۳ دستگاه ريلي توليد داخل ۱۵ دستگاه واگن مسافري ،۱۹۳ دستگاه واگن باري و ۵ دستگاه لكوموتيو است.
ارزش ريالي اين واگن ها ٣ميليارد و ۶۶۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است. اين ناوگان توسط ۳ شركت واگن سازي داخلي توليد و به شبكه ريلي كشور وارد شده است.


برگشت به تلکس خبرها