تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : شاه از حاميان فلسطين محسوب مي‌شد اما معتقد بود آنها بايد تاكتيك خود را تغيير دهند.
جمعه، 31 فروردین 1403 - 09:55     کد خبر: 105336

ترابر نيوز:

محمدرضا شاه پهلوي از حاميان فلسطين محسوب مي‌شد اما معتقد بود آنها بايد تاكتيك خود را تغيير دهندرا اينجا ببينيد


برگشت به تلکس خبرها