تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : احداث و بهره برداري ۵ پروژه ريلي در سال ۱۴۰۲
دوشنبه، 14 اسفند 1402 - 16:36     کد خبر: 104326

ترابر نيوز:

عملكرد حوزه حمل ونقل ريلي در بخش زيرساخت ها نشان مي دهد، دولت سيزدهم دراين مدت ۵ پروژه را از جمله همدان- سنندج، بستان آباد- خاوران، خط دوم اهواز- انديمشك، بافق - زرين شهر و متروي شهر جديد پرند احداث كرده و به بهره برداري رسانده است.

احداث و بهره برداري ۵ پروژه ريلي در سال ۱۴۰۲

تين نيوز

دفتر آمار و پايش برنامه ها و معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه در حوه حمل و نقل ريلي در مدت دولت سيزدهم تا اسفند ۱۴۰۲ منتشر كرده كه حاكي از ۵ پروژه احداث و بهره برداري خطوط ريلي است.

به گزارش تين نيوز به نقل از وزارت راه و شهرسازي، توسعه خطوط ريلي با اهدافي از جمله افزايش ظرفيت ترانزيتي و بهره مندي از ظرفيت هاي موجود كريدوري كشور براي درآمدهاي ترانزيتي در مدت دولت سيزدهم و وزارت مهرداد بذرپاش در اولويت قرار گرفته است. به همين منظور در اين مدت وزارت راه و شهرسازي همت و اراده خود را بر تكميل خطوط ريلي احداث شده و اتمام پروژه هاي نيمه تمام در حوزه هاي مختلف حمل ونقل گذاشت.

احداث و بهره برداري از راه آهن همدان- سنندج

طول خط آهن تهران، همدان - سنندج ۴۲۰ كيلومتر است كه مسير تهران تا همدان به طول ۲۷۰ كيلومتر به بهره برداري رسيده است و از ۱۵۱ كيلومتر طول خط ريلي همدان - سنندج نيز ۶۴ كيلومتر از آن در حوزه استان همدان واقع شده و از شهر بهار و لالجين عبور و به استان كردستان منتهي مي شود و سرعت متوسط آن ۱۲۰ كيلومتر در ساعت و تا سرعت ۱۴۰ تا ۱۵۰ كيلومتر هم مجاز است.

ساخت راه آهن تهران-همدان-سنندج به طول ۴۲۰ كيلومتر اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد و قطعات ۱ و ۳ همدان-سنندج و چندي بعد قطعه ۴ پروژه تهران-همدان كلنگ زني و آغاز شد.

راه آهن همدان – سنندج در طول ۱۸ سال حدود ۶۰ درصد پيشرفت داشت و به دليل مشكلات اعتباري تعطيل شده بود. اين پروژه به طول ۱۵۱ كيلومتر به ارزش ۱۵ همت آبان ماه سال جاري با حضور رئيس جمهور و وزير راه وشهرسازي افتتاح شد.

پروژه راه آهن همدان-سنندج حدود ٢٠درصد در دولت نهم و دهم و حدود ۵٠درصد در دولت دوازدهم پيشرفت داشته است و ٣٠درصد باقيمانده آن در دو سال دولت سيزدهم تكميل شد.

براي اين مسير ريلي در سال اول، ظرفيت جابه جايي ۳۰۰ هزار مسافر و ۸۰۰ هزار تن بار پيش بيني شده كه در افق ۱۴۲۰ به ۶۰۰ هزار نفر مسافر و سه ميليون تن بارمي رسد.

احداث و بهره برداري از راه آهن بستان آباد- خاوران

مسير ريلي ۴۴ كيلومتري بستان آباد-خاوران به ارزش ۶ همت به عنوان بخشي از پروژه راه آهن ميانه-تبريز در خرداد ماه سال جاري با حضور رئيس جمهوري به افتتاح رسيد.

احداث راه آهن تبريز-بستان آباد-ميانه از مهم ترين و قديمي ترين پروژه هاي حمل و نقل كشور و آذربايجان شرقي است كه عمليات احداث آن، براي تسهيل در رفت و آمد مردم و جابه جايي حجم قابل توجهي كالا از سال ۱۳۷۹ آغاز شد و پس از ۲۲سال وقفه در دولت سيزدهم به بهره برداري رسيد.

با افتتاح اين بخش تكميلي از راه آهن ميانه- تبريز، مسير ريلي تهران تا تبريز ۱۱۴ كيلومتر كوتاه و زمان سفر كاهش مي يابد.

اين مسير ريلي صرف نظر از محاسن زيست محيطي، مزاياي اقتصادي زيادي هم به دنبال دارد؛ درآمد سالانه اين پروژه ۳.۲ هزار ميليارد تومان است كه از طرق مختلف ترانزيت، صرفه جويي در مصرف سوخت، كاهش سوانح و ... به دست مي آيد.

افزايش ظرفيت هاي ترانزيتي معادل ۷ ميليون تن بار و ۲ ميليون نفر مسافر در سال از ديگر مزيت هاي اين پروژه ريلي است.

تمامي ريل به كار رفته در خط آهن بستان آباد-خاوران تراورس هاي توليد داخل است.

احداث و بهره برداري از خط دوم اهواز- انديمشك

پروژه ريلي دو خطه سازي محور اهواز- انديمشك حد فاصله ايستگاه شوش تا بامدژ به طول ۷۰ كيلومتر به ارزش روز ۴ همت ارديبهشت ماه امسال با حضور رئيس جمهورو وزير راه و شهرسازي به بهره برداري رسيد.

كل مسير راه آهن اهواز - انديمشك ۱۴۰ كيلومتر  با ۱۰ ايستگاه است.

افزايش سرعت سير قطار از ۱۲۰ به ۱۶۰ كيلومتر بر ساعت و افزايش ظرفيت سالانه بار اين محور ريلي از ۱۰ ميليون تن به ۲۰ ميليون تن از جمله مزاياي اين پروژه محسوب مي شود. همچنين با بهره برداري از اين خط، ظرفيت حمل مسافر افزايش مي يابد و در مصرف سوخت نيز صرفه جويي مي شود.

بهره برداري از خط دوم راه آهن بافق - زرين شهر

بهره برداري از خط دوم راه آهن بافق - زرين شهر به طول ۶۲ كيلومتر به ارزش ۳ همت از ديگر پروژه هايي است كه در اين مدت به بهره برداري رسيده است.

احداث و بهره برداري از مترو شهر جديد پرند

احداث و بهره برداري از مترو شهر جديد پرند از ديگر پروژه هايي است كه در سال ۱۴۰۲ توسط دولت سيزدهم به بهره برداري رسيد.


برگشت به تلکس خبرها