تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : رياست قاليباف بر مجلس آينده؟ خيلي سخت محقق خواهد شد؛ رقابت بين سه نفر خواهد بود / مجلس آتي، ۴ فراكسيون خواهد داشت؛ وحدت، ائتلاف، امنا و مستقلين / ميرسليم ديگر سنش براي مجلس مناسب نبود كه كانديدا شود
دوشنبه، 14 اسفند 1402 - 16:30     کد خبر: 104322

ترابر نيوز:
حميدرضا ترقي، عضو ارشد حزب موتلفه، در گفت‌و‌گو با «انتخاب»:
فعال سياسي اصولگرا درباره تركيب‌بندي مجلس دوازدهم بيان كرد: مجلس آتي ۴ فراكسيون خواهد داشت و ديدگاه‌هاي متنوعي در آن حضور دارند كه مديريت بر آن دشوارترين دوران مجلس را خواهد پيمود. فراكسيون وحدت، ائتلاف، امنا و مستقلين بخشي از دسته‌بندي‌هاي مجلس خواهد بود. رياست مجلس هم در اين دوره بين سه نفر نهايي مي‌شود البته بستگي به ليست تهران دارد و از كساني كه به دور دوم مي‌آيند هم تأثير مي‌گيرد. رياست مجلس قاليباف خيلي با سختي محقق خواهد شد.
 

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

رياست قاليباف بر مجلس آينده؟ خيلي سخت محقق خواهد شد؛ رقابت بين سه نفر خواهد بود / مجلس آتي، ۴ فراكسيون خواهد داشت؛ وحدت، ائتلاف، امنا و مستقلين / ميرسليم ديگر سنش براي مجلس مناسب نبود كه كانديدا شود

جريان سنتي اصولگرا چندان بروز و ظهور خاصي در اين دوره از انتخابات نداشت و چهره‌هاي جديدي از اصولگرايان پا به ميدان گذاشتند كه شايد سابقه عضويت در مجلس را نيز پشت سر نداشته باشند.

تبليغ

yektanet

 

حميدرضا ترقي، فعال سياسي اصولگرا، درباره ميزان مشاركت در اين دوره از انتخابات به «انتخاب» گفت: ما هنوز به تحليل درباره ميزان مشاركت و كاهش و افزايش آن نرسيديم. بخشي از اين شرايط ناشي از تكثر نامزد‌ها بود و راي‌ها تكه تكه شد. وقتي رأي بين افراد پخش مي‌شود، به طور طبيعي نفر اول مرز ۲۰ درصد را مي‌خواهد و ميزان رأي افراد پايين مي‌آيد. اگر جمع همه نيرو‌هاي اصولگرا يا مستقل را حساب كنيد، تعداد قابل توجه است.

وي درباره تركيب‌بندي مجلس دوازدهم بيان كرد: مجلس آتي ۴ فراكسيون خواهد داشت و ديدگاه‌هاي متنوعي در آن حضور دارند كه مديريت بر آن دشوارترين دوران مجلس را خواهد پيمود. فراكسيون وحدت، ائتلاف، امنا و مستقلين بخشي از دسته‌بندي‌هاي مجلس خواهد بود. رياست مجلس هم در اين دوره بين سه نفر نهايي مي‌شود البته بستگي به ليست تهران دارد و از كساني كه به دور دوم مي‌آيند هم تأثير مي‌گيرد. رياست مجلس قاليباف خيلي با سختي محقق خواهد شد.

 

ترقي درباره عدم كانديداتوري ميرسليم و وضعيت اعضا موتلفه در انتخابات گفت: آقاي مي‌رسليم سنشان ديگر براي اين كار مناسب نبود و بالاي ۷۵ سالشان شد. ديگر اعضا هم در ليست وحدت حضور داشتند. برخي از اعضا موتلفه در دور دوم هستند و ديگر تمركز‌ها هم روي شهرستان‌ها بوده است. آقاي يزدي خواه و اسكندري در ليست موتلفه هستند.


برگشت به تلکس خبرها