تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : يادداشت‌هاي علم، جمعه و شنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۴۶: شاه به من شك برده بود؛ اين حاصل زندگي ايشان زير دست يك پدر مقتدر ظنين است
دوشنبه، 14 آذر 1401 - 07:37     کد خبر: 98074

ترابر نيوز:
يادداشت‌هاي علم: صبح سواري ،رفتم خوش گذشت سر ناهار شرفياب شدم عرايضي كردم توشيحاتي فرمودند و نامه ها ارسال شد. بعد از ناهار مذاكره اي پيش آمد كه حاكي از سوءظن شاه بود خيلي بر من گران آمد. تعجب كردم و تعجب مي كنم كه چه طور هنوز به صميميت من گاه گاه ممكن است شك ببرد.
 

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

يادداشت‌هاي علم، جمعه و شنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۴۶: شاه به من شك برده بود؛ اين حاصل زندگي ايشان زير دست يك پدر مقتدر ظنين است

يادداشت‌هاي علم، جمعه و شنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۴۶: شاه به من شك برده بود؛ اين حاصل زندگي ايشان زير دست يك پدر مقتدر ظنين است

 

 

يادداشت‌هاي علم، جمعه و شنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۳۴۶: شاه به من شك برده بود؛ اين حاصل زندگي ايشان زير دست يك پدر مقتدر ظنين است

 


برگشت به تلکس خبرها