تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : داشتن اولويت هاي زياد پروژه هاي ريلي نشان نداشتن اولويت است
پنجشنبه، 16 دی 1400 - 11:42     کد خبر: 95321

ترابر نيوز: مديرعامل شركت راه آهن و توسعه زير ساخت‌ها بر اساس اولويت هاي ملي پروژه هاي ريلي را اجرا كنند نه بر اساس فشار نمايندگان مجلس عوام كه منطقه اي مي انديشند نه ملي.كل بودجه راه آهن روي چهار پروژه اولويت دار و اساسي خط آهن شيراز عسلويه، چابهار زاهدان، رشت انزلي، كرمانشاه خسروي متمركز شود. اجراي اين پروژه ها منجر به افزايش قابل توجه درآمدهاي راه آهن و بستر ساز اجراي سريع ساير پروژه هامي باشد
ترابر نيوز: پروژه‌هاي بخش راه آهن پروژه طول راه آهن رشت - آستارا 162 راه آهن چابهار 610 راه آهن ميانه- اردبيل 204 راه آهن ميانه " بستان آباد - تبريز 175 راه آهن تهران- همدان- سنندج 430 راه آهن كرمانشاه- خسروي 263 راه آهن زاهدان زابل بيرجند - مشهد 910 راه آهن شيراز- فيروزآباد عسلويه 437 راه‌آهن دورود- خرم آباد- انديمشك و آنتني بروجرد 338 راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد 550 راه آهن همدان- ملاير 75 راه آهن ايلام (اتصال به شبكه ريلي) 87 راه آهن ياسوج 150 راه آهن يزد- اقليد 274 راه آهن اصفهان- اهواز 512 راه آهن سبزوار 48 راه آهن شهركرد- مباركه 90 راه آهن گلگهر " سيرجان و آنتني داراب و جهرم 903 راه آهن جوين- اسفراين- بجنورد 169
برگشت به تلکس خبرها