تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : در صورت رفع گلوگاه هاي افزايش بهره وري راه آهن ايران ظرفيت جابجايي 400 ميليون تن بار را دارد
چهارشنبه، 15 دی 1400 - 07:21     کد خبر: 95282

ترابر نيوز:

راه آهن چين با طول 80 هزار كيلومتر سه هزار ميليارد تن و راه آهن  ايران با طول 14 هزار كيلومتر  40 ميلون تن بار جابجا مي كنند يعني راه آهن چين به ازاي هر كيلومتر خط ريلي 37.5 تن بار جابجا مي كند و راه آهن ايران به ازاي هر كيلومتر خط آهن 2.8 تن بار جابجا مي كند  به اين ترتيب چنانچه بهره وري شبكه ريلي ايران همانند چين شود خط آهن ايران صرفا از منظر طول شبكه ظرفيت جابجايي 400 تا 500 ميليون تن بار در سال را دارد. 

كل باري كه در جاده هاي ايران جابجا مي شود حدود  600 ميليون تن در سال است. كه حدود 550 ميليون تن آن توسط ناوگان حمل و نقل جاده اي جابجا مي شوند. 

 

 


برگشت به تلکس خبرها