تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : بهبود متالورژيكي جوش ترميت ريل با بهره گيري از واناديم به منظور افزايش مقاومت به سايش
پنجشنبه، 16 دی 1400 - 09:44     کد خبر: 95037

ترابر نيوز:
عنوان مقاله: 

 
 
 
نويسندگان:  
اوحدي اصفهاني امين*, خيرانديش شهرام
 
آدرس:   
* دانشكده مهندسي راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
 
چكيده:  
واناديم يكي از گزينه هاي مورد نظر براي بهبود خواص مكانيكي و ريزساختار فولادهاست. به همين جهت در اين تحقيق تاثير واناديم بر ريزساختار و خواص مكانيكي جوش ترميت فولادي كه در درز ريل هاي راه آهن استفاده مي شود، بررسي شده است. به اين منظور مقادير مختلف پودر فرو واناديم به پودر جوشكاري اضافه شد و جوشكاري ترميت روي ريل UIC60 انجام پذيرفت. نتايج حاصل نشان مي دهد كه با افزايش تدريجي واناديم، نخست استحكام كششي، مقاومت در برابر سايش و ميزان سختي افزايش مي يابند، اما در مقادير بالاتر واناديم. خواص كششي و مقاومت به ضربه فولاد پس از عبور از يك بيشينه، كاهش مي يابند. بنابراين با افزودن واناديم در دامنه 0.1 الي 0.15 درصد مي توان سختي و مقاومت به سايش ريل را در عين حفظ خواص كششي و ضربه اي، بهبود بخشيد.
 
كليد واژه:    
  • چارك 1
  •  
  • چارك 2
  •  
  • چارك 3
  •  
  • چارك 4
 
موضوعات مرتبط:  
 
 
 
مقالات نشريه اي مرتبط:  
 
مقالات همايشي مرتبط:  
 

 


برگشت به تلکس خبرها