تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : چرا سفر امشب مديركل آژانس به ايران مهم است؟
سه شنبه، 2 آذر 1400 - 06:46     کد خبر: 94777

ترابر نيوز:
 
«آقاي گروسي به عنوان مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي گزارش‌هايي كه در مورد ايران مي‌دهد، اهميت بسيار دارد؛ هم به دليل نزديك بودن برگزاري جلسه شوراي حكام كه پاسخ دقيق از جنبه حقوقي و فني از سمت تهران به ايشان بايد داده شود و هم از جهت سياسي چرا كه برخي از مواردي كه گروسي مطرح مي‌كند بيشتر جنبه سياسي دارد و خارج از حيطه آژانس است. با اين حال به نفع ايران است كه همكاري‌‍‌اش با اژانس را ادامه دهد چرا كه ادامه اين همكاري بهانه را از امريكا، اسرائيل و كشور‌هاي ديگر كه به دنبال سوژه‌سازي از ايران هستند را مي‌گيرد.»
 
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

يك تحليلگر مسائل بين الملل، مطرح كرد: «شواهد نشان مي‌دهد كه گروسي با توپ پر به تهران مي آيد و بايد ببينيم كه بالاخره مي‌تواند به توافق برسد يا خير.»

پيشنهاد امروز
Yektanet: Vaccine

حسن بهشتي‌پور در گفتگو با «انتخاب» درباره تاثير سفر رافائل گروسي به تهران، عنوان كرد: «آقاي گروسي به عنوان مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي گزارش‌هايي كه در مورد ايران مي‌دهد، اهميت بسيار دارد؛ هم به دليل نزديك بودن برگزاري جلسه شوراي حكام كه پاسخ دقيق از جنبه حقوقي و فني از سمت تهران به ايشان بايد داده شود و هم از جهت سياسي چرا كه برخي از مواردي كه گروسي مطرح مي‌كند بيشتر جنبه سياسي دارد و خارج از حيطه آژانس است. با اين حال به نفع ايران است كه همكاري‌‍‌اش با اژانس را ادامه دهد چرا كه ادامه اين همكاري بهانه را از امريكا، اسرائيل و كشور‌هاي ديگر كه به دنبال سوژه‌سازي از ايران هستند را مي‌گيرد.»

چرا سفر امشب مديركل آژانس به ايران مهم است؟ / بهشتي پور: گروسي با توپ پُر به تهران مي آيد / گزارش او تاثير زيادي بر صدور يا عدم صدور قطعنامه عليه ايران در جلسه شوراي حكام دارد

وي ادامه ضمن تاكيد بر اينكه ضرورت دارد ايران به نحوي با آژانس به تفاهم برسد، گفت: «از سوي ديگر هم آژانس انتظار دارد كه ايران تعهداتش را در سطح برجام اجرا كند در حاليكه ايران تاكيد دارد كه چون طرف مقابل تعهداتش را انجام نداده، لزومي نمي‌بيند كه به تعهدات برجامي بازگردد و صرفا در چارچوب پيمان NPT با آژانس همكاري خواهد كرد. البته اين نكته هم شايان ذكر است كه اگر طرف مقابل تعهداتش را كه مهم‌ترينش لغو تحريم‌هاي عليه ايران است را اجرا كند، ايران هم اعلام كرده كه آماده است تا آن كاهش تعهداتي كه طبق ماده 26 برجام انجام داده را برگرداند اما مستلزم اين است كه اين تحريم‌ها لغو و راستي‌آزمايي شود.»

بهشتي‌پور افزود: «گرچه مذاكرات با گروسي تاثير مستقيم و تعيين‌كننده بر روي مذاكرات 4+1 ندارد اما اگر گزارش‌هاي آژانس مثبت باشد، دست ايران در مذاكرات باز‌تر است و بهتر مي‌تواند گفت و گو كند. ولي اگر اين بهانه جويي‌ها ادامه پيدا كند و فشار بيشتري از طرف آژانس بر روي ايران باشد طبيعتا در مذاكرات 4+1 تاثير منفي دارد.»

اين تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي در باره تاثير سفر گروسي بر جلسه آتي شوراي حكام، تصريح كرد: «در شوراي حكام 35 كشور هستند كه هر كدام از آنها خودشان كلي مسئله دارند.  مثلا كشور هند كه خودش بمب اتمي دارد و NPT را امضا نكرده است ولي مدعي مي‌شود كه چرا فعاليت هسته‌اي ايران كنترل شده نيست. همچنين امريكا، آلمان و فرانسه نيز عضو شوراي حكام هستند كه خودشان تعهدات‌شان در برجام را اجرايي نكرده‌اند و حال از ايران مي‌خواهند كه تعهداتش را اجرايي كند. در هر صورت شوراي حكام مكان بسيار مهمي است كه بر اساس گزارش‌هايي كه مدير كل اژانس مي‌دهد، تصميم مي‌گيرند و قطعنامه صادر مي‌كنند. اميدوارم كه اين گزارش مثبت تهيه شود و به سمت قطعنامه نرود چراكه صدور قطعنامه شوراي حكام، صدور يك روند جديدي از پرونده‌سازي عليه ايران است و ما بايد اين قطعنامه‌هاي شوراي حكام و آژانس را جدي بگيريم. اميدوارم كه در اين مورد قطعنامه‌اي صادر نكنند يا اگر هم صادر مي‌كنند، بر اساس گزارش گروسي مثبت باشد ولي شواهد نشان مي‌دهد كه گروسي با توپ پر به تهران مي آيد و بايد ببينيم كه بالاخره مي‌تواند به توافق برسد يا خير.»

وي در پاسخ به اين پرسش كه امكان صدور قطعنامه در مقطع كنوني وجود دارد يا خير، تاكيد كرد: «بستگي به گزارشي كه مدير كل آژانس تهيه مي‌كند، دارد. چرا كه شوراي حكام بيش از آنكه به مسائل فني و حقوقي توجه كند به زد و بند‌‌هاي سياسي توجه دارد، اينكه در چه وضعيتي هستيم و مناسبات كشور‌هايي همچون امريكا، فرانسه و المان كه در داخل شوراي حكام، نفوذ زيادي دارند و تصميماتي هم كه گرفته مي‌شود تحت تاثير مسائل سياسي است تا فني و حقوقي. با اين حال به باور من گزارش گروسي تاثير زيادي دارد براي اينكه عليه ايران قطعنامه‌اي صادر شود يا نشود.»


برگشت به تلکس خبرها