تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : زاكاني: ايجاد يك قرض الحسنه در هر محله تهران مورد توجه ما قرار دارد
شنبه، 29 آبان 1400 - 11:10     کد خبر: 94745

ترابر نيوز:
 
شهردار تهران با اشاره به امكان استفاده از ظرفيت ۲۵۰۰ بوستان پايتخت جهت فعاليت دستفروشان گفت: شهرداري با همكاري نخبگان برنامه‌ريزي جهت خدمت رساني بيشتر به شهروندان دارد.
 
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

فارس: شهردار تهران با اشاره به امكان استفاده از ظرفيت ۲۵۰۰ بوستان پايتخت جهت فعاليت دستفروشان گفت: شهرداري با همكاري نخبگان برنامه‌ريزي جهت خدمت رساني بيشتر به شهروندان دارد.

عليرضا زاكاني در نشست هم انديشي با نخبگان منطقه ۳ تهران اظهار داشت: بر اساس بررسي‌هاي اوليه منطقه ۳ تهران يك منطقه فرهنگ پرور و داراي زمينه حضور ملل مختلف با توجه به اقتضائات مختلف است. و اين منطقه مي‌تواند در پيوستگي ملل تاثير گذار باشند.

پيشنهاد امروز
Yektanet: Vaccine

وي با اشاره به فاصله شمال و جنوب در منطقه ۳ تهران مانند بسياري از نقاط ديگر پايتخت گفت: برخي از محلات در تهران در اين منطقه از كمترين ها هم محروم هستند و بايد دست به دست هم بدهيم تا سرعت خدمتگذاري به شهروندان افزايش يابد.

شهردار تهران با بيان اينكه در پايتخت دريايي از نيازها وجود دارند و يك نهاد به تنهايي نمي‌تواند اين نيازها را برطرف سازد، گفت: اساس كار ما در شهرداري اين است كه مسئوليت هاي خود را بپذيريم و در آنجا مسير را گام برداريم و همه امكانات را براي خدمتگذاري به مردم بسيج كنيم.

زاكاني با اشاره به اينكه ما قائل به خدمت در حوزه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري هستيم، گفت: هم ناظر به روح و هم ناظر به كالبد و جسم شهر خود را مسئول مي‌دانيم.

شهردار پايتخت با اشاره به حضور ۲۱ هزار معتاد متجاهر در تهران و وجود كودكان كار و خيابان و مشكلات تكدي‌گري گفت: معضلات و مشكلات اجتماعي ناشي از فقر و فرهنگ غلط هستند و براي اينكه بخواهيم شهر را بسازيم بايد همه دست به دست هم دهيم و شهرداري بايد مسئوليت هاي خود را بپذيرد و در نگاه جديد به اين موضوع تكيه داديم كه با ساير نهادها و دستگاه‌ها همكاري داشته باشيم و همه با هم دست در دست هم در جهت خدمت گزاري هرچه بيشتر به مردم گام برداريم.

زاكاني خاطرنشان كرد: مطرح كرديم كه در بيش از ۲۵۰۰ پارك و بوستان در تهران شرايط و امكانات به صورتي فراهم شود كه از دستفروشان بتوانند به عنوان كساني كه هويت دارند و فعاليت كنند.

وي بيان داشت: موضوع بوستان‌هاي يك مسئله چند وجهي است و بايد در جهت خدمتگزاري به شهروندان بدون چشم داشت هر چه بيشتر از آنها بهره مند شويم.

وي گفت: مديريت شهري مسئوليت‌هاي بزرگ را مي خواهد بپذيرند ولي از آنجايي كه نيازها زياد و بزرگ است به تنهايي نمي‌توانيم بنابراين حضور نخبگان در كنارمان در محلات مي‌تواند بسيار حائز اهميت باشد.

شهردار تهران خاطر نشان كرد: ايجاد يك قرض الحسنه در هر محله نيز مورد توجه ما قرار دارد و شهرداري مي‌تواند از طريق بانك شهر سهم خود را بپردازد و مردم هم به عنوان ركن اصلي در اين زمينه فعاليت كنند در زمينه مسكن اجتماعي هم شهرداري مي‌تواند در زمينه ارائه زمين و پروانه تسهيلاتي را فراهم سازد ولي خود مردم نقش آفريني اصلي را انجام دهند.


برگشت به تلکس خبرها