تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : ضرورت هاي تقويت احزاب مردمي
چهارشنبه، 28 مهر 1400 - 07:51     کد خبر: 94401

ترابر نيوز:

حزب  چيست؟ حزب گروهي از مردم با ديدگاهاي  سياسي  نزديك به هم هستند كه براي انجام اصلاحات و اهداف مورد نظر خود و توسعه كشور گرد هم جمع   و ضمن     تبيين  اهداف خود شروع به عضو گيري و افزايش نفوذ خود در بين مردم جهت جذب آراي آنها مي نمايد

مزيت ها و ضرورت هاي جامعه حزبي در نظام مردم سالاري ديني

دين اسلام خصوصا مذهب تشيع به راي و نظر مردم براي تعيين حاكمان اهميت ويژه اي مي دهد پيامبر  اسلام با پذيرش و راي و عقيده قبايل مدينه به حكومت رسيد، امام علي بر اساس راي و نظر اكثريت جامعه به حكومت رسيد امام مي فرمايد: سوگند به خدا، من خواستار خلافت و علاقمند به حكومت نبودم، ولي شما مرا دعوت كرديد و به آن وا داشتيد. بيعت شما با من بدون انديشه نبود...(نهج البلاغه نامه 1)

امام حسن با بيعت و راي مردم به حكومت رسيد و پس از آنكه اكثر مردم از اين امام مظلوم روي برگرداندند ايشان خلافت را به معاويه واگذار نمود امام حسين نيز با دعوت جمع كثيري از مردم كوفه راهي عراق شد و وقتي به ايشان اطلاع دادند كه كوفيان به دنيا دل بسته و امام را رها كردند قصد برگشت داشت اما راه را بر امام بستند و امام حسين بزرگ مرد آزاده اي كه زير بار ذلت نمي رفت و امر به معروف و نهي از منكر از حاكميت را وظيفه خود مي دانست بر عليه حكومت ظلم و جور قيام كرد اما بيعت را از يارانش برداشت و جز عاشقان عدالت و شهادت كسي ايشان را ياري نكرد.

حكومت غير مردمي و متكي به راي اقليت جامعه،  حكومت اسلامي و بر اساس سيره ائمه معصومين نمي باشد. لذا اسلام منادي  مردم سالاري ديني است. نظام جمهوري اسلامي همواره بر راي اكثريت جامعه استوار بوده و انتخابات در اين نظام نش ويژه اي دارد.

 هرحزب به واسطه انسجام دروني و قدرتي كه به واسطه نفوذ خود در جامعه و اعضا و هواداران دارد مي تواند برايند راي و عقيده بخشي از جامعه باشد و اين راي و اراده را متناسب با وزن و نفوذي كه در بين مردم دارد در حكومت اعمال نمايند(از طريق حضور در انتخابات مجلسٰ شوراهاي شهر و روستا و رياست جمهوري و ديكر انتجابات موثر در حاكميت)

احزاب مختلف هر كدام به نوبه خود نمايندگي بخشي از افكار و عقايد جامعه را  بر عهده مي گيرند لذا مردم با هر تفكر در چارچوب حزبي به دنبال تحقق ديدگاههاي خويش از طريق كسب آراء مردم بر مي آيند و آن احزابي كه بيشتر مورد پذيرش مردم هستند از طريق راي مردم وارد شوراي شهر و روستا ٰ مجلس و دولت و كانون هاي  قدرت مي شوند.

با توجه به وضعيت سياسي كشور بسياري از افراد غير وابسطه به جريان اسما اصولگرا خود را مستقل مي نامند و از اينكه به ايشان عنوان اصلاح طلب و عنواني كه بر منافع آنها تاثير گذارد و يا براي اثبات سخن خود و اينكه سخنشان حق است و جانبدارانه نيست براين نكته تاكيد مي كنند كه مستقل هستند و وابسته به حزبي نيستند كه بخاطر منافع حزب حقي را ناحق كنند چنين سخناني به زيان كشور و توسعه فرهنگي، سياسي و اجتماعي است. احزاب مي توانند برآيند راي و عقيده مردم باشند از جمله ويژگي هاي احزاب مردمي شفاف بودن آنها است لذا احزاب به دنبال نا حق كردن حقي نيستند و اعضاي حزب هم حق ندارند بخاطر حزب حقي را ناحق كنند. شهيد بهشتي با درايت حزب جمهوري را تاسيس كرد در لبنان حزب الله و حزب امل اسلامي تشكيل شدند در تركيه حزب عدالت و توسعه منشاء تحولات عظيمي در اين كشور شد در مصر حزب اخوان المسلمين  منشاء حركتهاي بزرگي شده، در بحرين و تونس و يمن و عراق و ديگر كشورها احزاب مردمي هستند كه براي احقاق حق تلاش و مبارزه مي كنند لذا يكي از ابزارهاي مهم و اصولي پيگيري راه حق،  تشكيل احزاب مردمي است. برخي افراد گروه هايي بنام جندلله و اسامي مقدس تشكيل دادند اما حركات تروريستي انجام مي دهند اين گروه ها كوچك هستند و پشتوانه مردمي ندارند. لذا اسم مهم نيست محتوا و اهداف و برنامه ها و ايدئولوژي ها مهم هستند.

مردم سالاري ديني از طريق حزب قابل اعتماد و اجراست ٰبهترين  و شايد تنها راهكار اعمال راي و سليقه همه ملت در حاكميت تقويت احزاب و حضور فعال و پيوسته احزاب در عرصه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي مي باشد.

وقتي مردم بدانند كه از طريق احزاب صاحب قدرت در حاكميت مي توانند راي و نظر خود را بيان كنند و در معرض نقد ديگران قرار دهند چنين فضايي منجر به دميدن روح اميد و اعتماد به حاكميت مي شود. ساختار احزاب قوي و پر طرفدار،  مردمي است يعني احزاب قوي داراي چندين هزار عضو در نقاط مختلف كشور هستند اين اعضا در هر استان شوراي مركزي استان را با راي گيري انتخاب مي كنند و شوراي هاي مركزي استانها نيز با راي گيري از بين خود شوراي مركزي حزب را بر مي گزينند. به اين ترتيب ساختار قدرت در احزاب انتخابي است و هر گاه اعضاي حزب ارا ده نمايند مي توانند اعضاي شوراهاي استاني و شوراي مركزي حزب را تغيير دهند. به اين ترتيب مردم بصورت مستمر در حاكميت نقش ايفا مي كنند و در صورت عدم پاسخگويي حزب مي توانند تصميم گيري نمايند.

هر حزب متناسب با نفوذ خود در مجلس و شورايهاي شهرو روستا و دولت صاحب قدرت مي شود و كل قدرت در مراكز ياد شده توسط نمايندگان احزاب مديريت مي شود احزاب نيز نماينده بخش هاي مختلف جامعه مي باشند لذا نظام حزبي مردم سالار ترين و منطقي ترين شيوه حكومت داري است.

نخبگان ايجاد حزب و حضور در احزاب را وظيفه مهم ملي خود بدانند چنانچه حزبي متناسب با افكار و عقايد ايشان  در كشور وجود دارد به عضويت آن حزب در آيند واز طريق انتخابات  درون حزبي جايگاه خود را شناسايي كنند و چنانچه حزبي را متناسب با افكار و عقايد خود نمي يابند با هم فكران خود اقدام به تاسيس حزب نمايند . چنانچه روند دريافت  مجوز سخت و طولاني است  در قالب گروه و هيات و ... متشكل شوند . البته دولت حق ندارد به صورت سليقه اي به احزاب مجوز فعاليت دهد ٰ  دولت حق ندارد احزاب منتقد خود را حذف يا محدود نمايد اين كار خلاف اصول اوليه مردم سالاري ديني  است  البته  احزاب نيزمي بايست در چارچوب قانون فعاليت كنند و اگر به قانون نيز ايراد دارند از طريق ورود به سيستم حكومت  در صدد به راي گذاشتن تغييرات مد نظربراي اصلاح قانون اساسي باشند(البته تعدي به اصول اساسي نظام خلاف مصالح ملي خلاف شعار وطن دوستي و خلاف منافع ملي است چرا كه هزينه ها و عواقب دنباله داري كه ايجاد مي كند به شدت خسارت بار خواهد بود. ممكن است ايراداتي به ساختار اداره كشور وجود داشته باشد اما در مجموع نظام ولايت فقيه مي تواند مناسب ترين ساختار براي كشور ايران باشد)  قطعا قانون اساسي  ما نياز به اصلاح دارد اصل 44 قانون  اساسي بايد اصلاح شود ٰ  براي ايجاد نظام پارلماني  بايد قانون اصلاح شود در قانون اصلاحي ، احزاب مي بايست با شفافيت بيشتري مورد حمايت قرار گيرند نقش احزاب در معرفي نامزدهاي حزبي در مجالس و شوراها و رياست جمهوري مي بايست پر رنگ شوذد.

انتخابات بدون احزاب قوي  منجر به مردم سالاري واقعي  نمي شود انتخابات زماني به معني اعمال واقعي راي و نظر مردم است كه احزاب مردمي قوي شكل گرفته و پس از بررسي هاي جامع،  نامزدهاي مورد حمايت خود رابه مردم معرفي  نمايند. در زمان انتخابات تشكل ها و گروهايي  همچون  قارچ مي رويند ٰ گروهايي تحت عنوان جبهه اصولگرا يا اصلاح طلب يا آبادگران و اسامي ديگر اين گروها در نزديك انتخابات شكل مي گيرند و براي هر استان  ليست ارئه مي دهند و با صرف هزينه فراوان تلاش مي كنند اعضاي ليست آنها راي بياورد بعضا كه به كانون هاي قدرت  اتصال دارند از امكانات وابزارهاي حاكميت  براي تصاحب راي مردم استفاده مي كنند اين گروهها پس از انتخابات از هم متلاشي مي شوند و اتحاد انها صرفا براي كسب سهم بيشتر در مجلس و شوراها يا دولت است

اين روش ها با كار حزبي  و اهداف و فلسفه حزب متفاوت است حزب بعد از انتخابات  نيز حضور دارد  و پاسخگو است جبهه ها وجريانات  موجود هر روز به يك رنگ  در  مي آيند و ريشه و پايه ندارند لذا نمي توان با اتكا به آنها به اشخاص راي داد ٰ   حزب يك  مرامنامه و ارزش هايي دارد و بر اساس آن فعاليت مي كند   حتي  ممكن است حزب 10 سال فعاليت كند اما صاحب سهمي در حاكميت و قدرت نباشد  تا وقتي كه مردم به آن حزب اقبال نشان دهند ٰ  حزب در مقابل عملكرد نامزدهاي خود پاسخگو است اما تشكل ها و گروه هاي با عمر كوتاه در مقابل عملكرد نمايندگان معرفي شده خود پاسخگو نيستند چرا كه بعد از مدتي ماهيت وجودي خود را از دست مي دهند يا دچار اختلاف و از هم گسيختگي مي شوند چرا كه براي كسب سهم از قدرت اين اتحاد ها اين جبهه ها و غير شكل گرفته اند.

اگر احزاب تقويت نشوند قطعا باندها و گروه هاي غير شفاف و بعضا مخرب جاي آنها را پر خواهند نمود. در كنار نقش قانون اساسي،  نقش احزاب در رشد يا افول ملت ها و كشورها نقش بي بديلي است. هيچ كشور توسعه يافته اي در جهان يافت نمي شود كه احزاب در آن كشور نقش محوري نداشته باشند احزاب مردمي مي توانند به عنوان نمايندگان ملت ستون هاي انسجام ملي و عوامل افزايش اميد و نشاط در جامعه و ناظران بر عملكرد كارگزاران نظام باشند.


برگشت به تلکس خبرها