تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : اهميت و ضرورت‌هاي راه آهن ايران ارمنستان
یکشنبه، 2 اردیبهشت 1403 - 07:36     کد خبر: 105362

خط آهن ايران مي بايست بهر طريق ممكن هر چه سريعتر از طريق ارمنستان به خط آهن و بنادر گرجستان متصل شود. از طريق بنادر گرجستان مي توان اروپا و شمال آفريقا را تحت پوشش كريدور جنوب شمال قرار داد.

ترابر نيوز:

تاكنون ده‌ها مقاله و ياد داشت در خصوص كريدور شمال جنوب و اهميت آن نوشته شده و مصاحبه‌هاي زيادي انجام شد اما عملا اتفاق ملموسي حاصل نگرديده است. انتظار بود تا صد ميليون تن بار بين شرق و غرب و جنوب آسيا با شامل غرب آسيا از طريق اين كريدور و از مسير ايران جابجا شود اما هنوز رشد ملموسي در اين خصوص حادث نگرديده است. دلايل اينكه اين آرزوي بزرگ در حد سخن و شعار باقي مانده چيست؟
از جمله دلايل اصلي عدم تحقق روياي كريدور شمال جنوب عبارتند از:
1-عدم همكاري تركيه جهت رفع مشكل خط آهن بين درياچه وان و غير اقتصادي شدن حمل بار  ريلي از اين مسير
2-مشكلات كانال ولگا جهت حمل انبوه و سريع كالا
3-عدم اتصال راه اهن ايران به عراق از طريق شلمچه يا خانقين
يكي از راهكارهاي اساسي حل اين مشكلات اتصال راه آهن ايران به گرجستان از طرق ارمنستان است. بندر پوتي گرجستان يكي از بنادر بزرگ و پيشرفته جهان است. بندر باتومي نيز از ظرفيتهاي مناسبي برخوردار است.  خط آهن ايران مي بايست بهر طريق ممكن هر چه سريعتر به خط آهن و بنادر  گرجستان متصل شود. از طريق بنادر گرجستان مي توان اروپا و شمال آفريقا را تحت پوشش كريدور جنوب شمال قرار داد.
دو مسير براي تحقق اين هدف وجود دارد كه عبارتند از:


1-راه اهن رشت آستارا و اتصال به گرجستان از طريق آذربايجان يا اتصال خط اهن جلفا به نخجوان و از انجا به ارمنستان و گرجستان كه اين مسير كمترين سرمايه گذاري را مي خواهد چرا زيرساختهاي ان موجود مي باشد.
احتمالا آذربايجان كما في سابق با ايران همكاري جدي نخواهد نمود اما چنانچه آذربايجان و تركيه كاملا متوجه شوند كه عزم ايران براي احداث خط اهن ارمنستان جدي است همكاري نسبتي بيشتري خواهند نمود. با اين حال ايران مي بايست پروژه خط اهن ارمنستان را در هر شرايطي پيگيري نمايد تا وابسته به دو كشور ذكر شده نباشد. حتي چنانچه كشور آذربايجان همكاري بيشتري داشته باشد باز نيز يك مسير ريلي براي تحقق كريدور شمال جنوب و جابجايي ده‌ها ميليون تن بار در مسير اين كريدور بين المللي كافي نيست و احداث خط اهن ايران ارمنستان يك ضرورت ملي است.
2-احداث 65 كيلومتر راه اهن از جلفا تا مكان مد نظر در مرز ارمنستان و احداث راه اهن از مرز ايران تا محل اتصال به خط آهن ارمنستان(خط اهن ارمنستان به گرجستان متصل مي باشد)
 راهكارهاي اجرايي اتصال خط آهن ايران به ارمنستان و گرجستان:

undefined
1-انعقاد قرارداد الزام آور و تعهد آور با ارمنستان جهت تامين هزينه احداث خط آهن از مرز ايران تا محل اتصال به خط آهن ارمنستان گرجستان و واگذاري پروژه بصورت BOO يا BOT به سرمايه گذار ايراني
2-در صورت نياز، ايجاد كنسرسيومي جهت اجراي پروژه با مشاركت سرمايه گذاران هندي و چيني( احداث اين خط اهن منافع بسيار زيادي براي اين دو كشور به دنبال دارد)
3-شروع عمليات اجرائي خط اهن جلفا تا مرز ارمنستان پس از انجام بند 1
4-شروع عمليات اجرائي در خاك ارمنستان توسط شركتهاي ايراني و اعضاي كنسرسيوم
 منافع اجراي اين طرح براي ايران:
شركت راه آهن 50درصد درآمد شركتهاي ريلي را بابت حق دسترسي به شبكه برداشت مي كند چنانچه كرايه هر تن كيلومتر بار را 800تومان لحاظ نمائيم كه 400 تومان آن سهم شركت راه آهن مي شود با ترانزيت ريلي 20 ميليون تن بار سالانه 300 ميليون دلار درامدپايدار صرفا در بخش زيرساختهاي ريلي براي كشور ايجاد مي شود با استفاده از اين درآمد وام‌هاي دريافتي در مدت كوتاهي پس از بهره برداري طرح بازپرداخت خواهد شد. با توجه به بررسي مسير و طول مسير،  هزينه اجراي اين پروژه حدود 500ميليون دلار خواهد بود كه در مدت كمتر از دو سال پس از بهره برداري بازگشت خواهد شد.


-ترانزيت حدود بيست تن ميليون تن بار از طريق 1500كيلومتر شبكه ريلي ايران و در نتيجه
 ايجاد حدود 300 ميليون دلار درآمد براي شركت راه آهن، در حوزه خدمات حمل و نقل نيز درامدهاي قابل توجهي ايجاد مي شود.
-ايجاد بيش از 300 ميليون دلار درآمد براي شركتهاي مالك لكوموتيو و مالك واگن-ارتقاء روابط و تعاملات بين المللي ايران-افزايش سطح امنيت پايدار در كشور -ايجاد هزاران شغل در حين اجراي پروژه
-ايجاد هزاران شغل در خدمات حمل و نقل مرتبط از جمله توليد واگن و لكوموتيو و قطعات و تجهيزات مربوطه و شركتهاي حمل و نقل ريليپيش نيازهاي ايجاد جذابيت براي كريدور ايران ارمنستان گرجستان:
-اجراي هر چه سريعتر خط آهن دو خطه و پر سرعت از ايران تا خط آهن ارمنستان گرجستان
-اتصال چابهار به شبكه ريلي -رساندن ميانگين سرعت قطارهاي باري به 80 تا 100كيلومتر بر ساعت
-افزايش سرعت تخليه و بارگيري در بنادر جنوبي-تكميل مسيرهاي اتصال خط اهن بندر ماهشهر به تبريز  
-تصويب قوانين تسهيل كننده ترانزيت و رفع كليه موانع قانوني و نرم افزاري-ارتقاء سطح ديپلماسي و تعاملات بين المللي
Interactive map of train routes in Turkey

منبع


برگشت به تلکس خبرها