تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»
شنبه، 1 اردیبهشت 1403 - 06:43     کد خبر: 105352

ترابر نيوز:

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

مراسم ترحيم «عذرا لباف»، همسر «محسن مهرعليزاده»، صبح جمعه ( ۳۱ فروردين ۱۴۰۳) در مسجد نور تهران برگزار شد.
تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»
 
تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»
پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

تصاوير: مراسم ترحيم همسر «محسن مهرعليزاده»

 
 
 
 

برگشت به تلکس خبرها