ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : نقش سازنده و اصلاح گرايانه احزاب در ايران و ساير كشورها
پنجشنبه، 29 مهر 1400 - 08:59     کد خبر: 94402

ترابر نيوز:

حزب در برگيرنده گروهي از افراد با تفكر سياسي و اجتماعي نزديك به يكديگر است كه براي  نقش موثر و سازنده در  حاكميت،  از طريق جذب راي و نظر بخشي از جامعه هستند.

احزاب براي نيل به اهداف خود مي بايست عضو گيري نموده و بتواند راي و نظر  مردم را جلب نمايند. حزب قوي و موثر مي بايست  در شهر هاي كوچك و بزرگ داراي  داراي اعضاي  قابل توجه و تاثير گذار باشد و اعضا از بين خود شوراي رهبري حزب هر شهر را برگزينند در نهايت اعضاي شوراي حزب شهرهاي مختلف استان شوراي رهبري حزب در استان را برگزينند و اعضاي شوراي رهبري استانها اعضاي رهبري حزب كل كشور را انتخاب مي كنند. حزب براي ورود به مراكز تاثير گذار حاكميت مي بايست در انتخابات شوراي شهر و روستا حضور فعال داشته و بتواند  متناسب با نفوذ خود در مديريت شوراي شهر و روستا ورود پيدا كند همچنين حزب در انتخابات مجلس نمايندگان و رياست كجهوري و خبرگان رهبري مي بايست حضور فعال داشته باشد تا بتواند نمايندگان خود را هر بيشتر به اين مراكز مهم تصميم گيري وارد كند  قدرت حزب متناسب به جايگاهي است كه آن حزب در بين مردم دارد هر چه نفوذ و جايگاه حزب در بين مردم قوي تر باشد و مقبوليت حزب بيشتر باشد آن حزب مي تواند سهم بيشتري در حاكميت داشته باشد. لذا احزاب نزديكترين و پاسخگو ترين مجموعه صاحب قدرت در هر كشور مي باشند.

احزاب  قوي و مردمي همواره نقش مهم و موثري در ايران و ساير كشورها ايفا نموده و مي نمايند.

انقلاب  بزرگ ملي شدن صنعت نفت با روشنگري و تلاش احزاب خصوصا جبهه ملي محقق گرديد  احزاب در شكل گيري و پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقش بسيار موثر و چشمگيري داشتند و براي سقوط نظام ديكتاتوري و دست يابي به آزادي و استقلال اين كشور هزينه هاي سنگيني را پرداخت نموده  شكنجه ها و زجرهاي زيادي را تحمل نمودند.

بعد از پيروزي انقلاب در دهه اول به دليل شرايط جنگي و مسائل ديگر نقش احزاب كم رنگ شد بعد از جنگ نيز برخي احزاب دولت ساخته شكل گرفتند كه بعضا به دليل نا پخته بودن و كم تجربگي حركتهاي تند يا نا سنجيده اي انجام داده و از سال 82 به بعد وضعيت مناسبي در كشور ندارند و حاكميت از قدرت گرفتن احزاب و عضو گيري آنها در سراسر كشور استقبال ننموده است.

كشور تركيه حتي در زمان رياست جمهوري  تورگوت اوزال كه نظاميان و لائيك هاقدرت را در اختيار داشتند  احزاب نقش موثري در ساختار حاكميت ايفا مي نمودند كه نمونه آن پيروزي حزب رفاه و نخست وزيري شخص اسلام گرايي چون نجم الدين اربكان  بود در دهه اخير نيز اسلام گرايان به رهبري  عبدلله گل و اردوغان توانستند با حضور در انتخابات و راي مردم بر مجلس دولت و رياست جمهوري مسلط شده و همه اركان حاكميت را در اختيار خود قرار دهند و تركيه را از ورشكستگي كامل اقتصادي و اوضاع نا بسامان داخلي و خارجي به نقطه اوج  و بهترين شرايط از زمان تشكيل كشور تركيه برسانند.

گروه سياسي اخوان المسلمون   در مصر منشاء تحولات بزرگي در مصر و برخي كشورهاي عربي بوده و اكنون نيز در حال در اختيار گرفتن مجلس و مراكز قدرت از طريق راي مردم است.  جبهه نجات اسلامي در الجزاير توانست شبا راي و انتخاب مردم در انتخابات شوراي هاي شهر و روستا و مجلس پيروز شود اما حاكميت نتوانست تحمل كند و حزب را غير قانون و اعضاي آن را تحت پيگرد قرار داد و كشور الجزاير را به جنگ و درگيري داخلي و خونريزي كشاند و كشور را سالها به عقب راند.

احزاب در كشور عراق با راي و انتخاب مردم هر يك متناسب با ميزان نفوذ خود صاحب بخشي از كرسي هاي مجلس و دولت شدند و احزاب شيعه طرفدار ايران با همين  شيوه  بجاي صدام خونخوار و يكتاتور قرار گرفتند.

در افغانستان در پاكستان در تونس در  كره در چين در ژاپن و در همه كشورهاي توسعه يافته و رو به توسعه احزاب توانستند نقش مفيد، موثر و سازنده اي در كشور خود ايفا نمايند.

هر كشوري كه به احزاب ميدان فعاليت داد و از اهرم ها  و روش هاي حذفي براي كنار گذاشتن احزاب استفاده ننمود انحصار طلبي نكرده و منافع ملي  را بر منافع گروهي و باندي ترجيح داده  راه پيشرفت و سعادت را براي خود و ملت خود برگزيده است.

كشور مردم سالار كشوري است كه احزاب بتوانند از طريق انتخابات و راي مردم به همه مراكز قدرت دسترسي پيدا كنند و تا زماني كه مردم مجددا با راي و انتخاب خود حزب ديگري را برگزينند در راس قدرت باقي بمانند


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها