پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
یکشنبه، 9 بهمن 1401 - 22:17   
 
 
   آخرین اخبار  
  جیب خالی، مشکل اصلی واگن سازان
  معرفی شرکت مدرن تام لکوموتیو آریا
  چهار پروژه ریلی در یک سال آینده به بهره برداری می رسد
  مدیران عامل و روسای راه آهن در 25 سال گذشته
  برنامه ضربتی برای حفظ و نگهداشت خطوط ریلی تدوین و اجرایی می شود
  درس عبرت عملکرد میعاد صالحی
  صنعت حمل و نقل ریلی موتور توسعه گردشگری مذهبی
  هدفگذاری چین برای افتتاح 3 هزار کیلومتر خط ریلی جدید در سال 2023
  مشکلات عجیب کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در پروژه مترو هشتگرد
  بی‌ احترامی رئیس قطار به مسافران گرفتار در سرمای شدید
  حمل ونقل ریلی و تاثیرات آن در اقتصاد ملی و زندگی مردم
  عملکرد حمل بار و مسافر در دوره یک ساله اخیر افت کرده است
  الزام راه آهن برای تاسیس شرکت‌ های تعمیراتی ریلی
  نگاهی به عملکرد حمل و نقل ⁧ ریلی⁩ در یک سال گذشته
  توسعه خطوط ریلی زیربنای تحقق پیشرفت کشور
  درآمد واقعی یک میلیاد دلاری ترانزیت کجا و رویای درآمد 60 میلیاردی کجا؟
  احداث خط آهن شیراز- عسلویه-بوشهر با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار
  استقبال از تاکید مهرداد بذرپاش بر ایجاد مکانیزم های تشویقی برای بخش ریلی
  حلقه های مفقوده حمل و نقل ریلی برای رقابت با جاده
  جامع ترین نقشه شبکه ریلی ایران را اینجا ببینید
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 97179صفحه نخست » متروسه شنبه، 8 شهریور 1401 - 10:13
دود کمبود ۱۴۶۷ واگن مترو در چشم پایتخت‌نشینان
  
ترابر نیوز:
دود کمبود ۱۴۶۷ واگن مترو در چشم پایتخت‌نشینان

شفقنا- روزنامه جوان در مطلبی با عنوان« دود کمبود ۱۴۶۷ واگن مترو د ر چشم پایتخت‌نشینان» این گونه آورده است:

رفت و آمد در کلانشهر‌ها به خصوص تهران، سختی‌های خود ش را د ارد، اگر قصد تردد با خود روی شخصی یا تاکسی‌های اینترنتی را د اشته باشیم، ترافیک سنگین و هزینه‌های سرسام‌آور، کلافه‌مان می‌کند و اگر هم به ترد د با وسایل حمل و نقل عمومی پناه ببریم، ازد حام جمعیت در برخی از ساعات روز امان‌مان را می‌برد! به همین د لیل هر سال از مد یران شهری مطالبه می‌شود که برای حمل و نقل عمومی فکری کنند و به تناسب جمعیت مسافران د ر اتوبوس‌های د رون شهری و واگن‌های مترو، ظرفیت آن‌ها را افزایش د هند. با وجود اینکه طی سال‌های اخیر، بخشی از حمل و نقل عمومی توسعه یافته‌است، اما هنوز هم مسافران زیاد‌ی به صورت فشرده، د اخل مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری کنار هم می‌ایستند و در برخی از ساعات روز جمعیت این مسافران به قدری زیاد می‌شود که د یگر جایی برای سوزن اند اختن نیست.

ساعت ۵/۵ بعد ازظهر است و به ایستگاه متروی مید ان ولیعصر می‌روم. به سمت تابلوی ایستگاه آزاد گان حرکت می‌کنم. مسافران زیاد‌ی نیز همراه من با گام‌های بلند و سرعت زیاد د ر حال حرکت هستند. د لم را خوش می‌کنم که قطار به زود‌ی می‌رسد و د ر میان این جمعیت، جایی برای نشستن پید ا خواهم کرد. وقتی از پله‌ها پایین می‌روم و به جایگاه انتظار بانوان برای آمد ن قطار می‌رسم، جمعیت عظیمی که منتظر هستند، شوکه‌ام می‌کند. با خود می‌گویم: «مگر چند د قیقه است که قطار نیامده و چنین جمعیتی اینجا ایستاد ه‌است؟!» با چشم چشم کردن، راهی برای رساند ن خود م به جلوی جمعیت پیدا می‌کنم و قصد د ارم با رسیدن قطار و توقف آن در ایستگاه، خود م را به نزد یک‌ترین د ر برسانم تا مباد ا جا بمانم! قطار می‌رسد و سایر مسافران نیز مانند من برای رساند ن خود به د ر تقلا می‌کنند. در باز می‌شود و د ید ن واگن پر از مسافر که حتی جایی برای سوار کرد ن یک مسافر جد ید هم ند ارد، همه ما را شوکه می‌کند، اما با پیاد ه‌شد ن دو، سه نفر، امید برای سوار شد ن در این قطار زند ه می‌شود. د قیقاً مانند زمانی که سوت شروع یک مسابقه زد ه شد ه‌است، همه مسافران بیرون از قطار برای رفتن به د اخل واگن از یکد یگر سبقت می‌گیرند و همه ما به د اخل قطار هل د اد ه می‌شویم. این کار مسافران د اخل واگن را ناراحت می‌کند و برخی از آن‌ها شروع به غر زد ن می‌کنند؛ یکی از مسافران خانمی که کنار من ایستاد ه‌است، تمام تلاشش را می‌کند تا به زور خود ش را د اخل قطار بچپاند که با اعتراض سایر خانم‌ها مواجه می‌شود. یک نفر خطاب به او می‌گوید : «چرا هل می‌د هی؟» نفر بعد‌ی هم با صد‌ای بلند می‌گوید : «خانم پیاد ه شو! مگر نمی‌بینی جا نیست؟» و این خانم د ر پاسخ به اعتراضات مسافران می‌گوید : «پنج تا قطار اومده و رفته! نتونستم سوار هیچ کد ومشون شم! یه کم جا به جا شید، ایستگاه بعد‌ی پیاد ه می‌شم!»، اما حرف‌های او، مسافران سوار د ر قطار را قانع نمی‌کند و مجد د اً غر و لند می‌کنند!
سوت بسته‌شد ن د ر قطار به صد ا می‌رسد و جمعیت د اخل قطار برای آنکه د ر بسته شود، خود شان را جمع و جور می‌کنند، اما قطار به کیف یکی از مسافران می‌خورد و د وباره د ر باز می‌شود. این‌بار مسافرانی که تحملشان برای ایستاد ن تمام‌شد ه، معترض می‌شوند و مسافرانی را که به زور سوار شد ه‌اند، سرزنش می‌کنند. د و، سه بار د یگر طول می‌کشد تا د ر‌های قطار باز و بسته شود و د ر نهایت با بسته‌شد ن د ر ها، قطار به سمت ایستگاه بعد‌ی حرکت می‌کند.
با شتاب گرفتن سرعت قطار و کم‌شد ن آن، جمعیت حاضر د ر واگن، به سمت جلو و عقب می‌رود و از آنجایی که تعد اد مسافران خیلی زیاد است، ناخود آگاه همد یگر را هل می‌د هند. برخی از مسافران صد‌ای د اد شان بلند می‌شود؛ یکی می‌گوید : «خانم خود ت را نگهد ار! کمرم سوراخ شد.» نفر بعد‌ی می‌گوید : «اگر با این شرایط مشکل د اری، سوار قطار نشو! با تاکسی برو.» و همین حرف‌ها، د عوای لفظی به راه می‌اند ازد.
چشمم به کود کی که میان جمعیت قرار گرفته می‌افتد که به د لیل قد کوتاهش، هیچ‌جا را نمی‌بیند و کلافه شد ه‌است. کمی آن طرف‌تر هم د ر میان شلوغی، د ستفروشانی د ر حال تبلیغ کالا‌هایی که به د ست د ارند، می‌شوند و از آنجایی که مسافران جایی برای تکان خورد ن ند ارند به د ستفروشان هیچ اهمیتی نمی‌د هند.
این د استان هر روز مسافرانی است که با مترو رفت و آمد می‌کنند و برای فرار از گرما و ترافیک شهری به این وسیله حمل و نقل عمومی پناه آورد ه‌اند. متأسفانه با وجود توسعه خطوط ریلی مترو، افزایش ایستگاه‌ها و اضافه‌تر شد ن واگن‌ها، هنوز هم تعد اد مسافران بیش از ظرفیت است که باید فکری به حال آن شود.
د ر چنین شرایطی اصلی‌ترین مطالبه مسافران از مد یران شهری و مسئولان مترو، توجه به پیک ساعت ترد د د ر ایستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای آن است، زیرا که با کوچک‌ترین اختلال د ر ترد د قطارها، مسافران د ر شرایط طاقت‌فرسایی قرار می‌گیرند و شرایط ایجاد شد ه غیرقابل کنترل می‌شود.

معاون شهرد ار تهران: مترو تهران ۱۴۶۷ واگن کسری د ارد
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مد یریت شهری کمبود واگن د ر مترو تهران است و بر همین اساس برای جبران این مشکل و رفع این چالش قرارد اد‌های خرید واگن و تأمین واگن د اخلی د ر حال انجام است. روز یک‌شنبه، مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرد ار تهران با حضور د ر جلسه شورای اسلامی شهر تهران به ارائه گزارشی از فعالیت قرارگاه حمل و نقل عمومی و پاک شهر تهران پرد اخت و گفت: «د ر حال حاضر سر فاصله خطوط، ۵/۳ د قیقه است و برای رسید ن به سر فاصله ۲ د قیقه، یک هزار و ۴۶۷ واگن کسری د اریم.»
او با اشاره به تجربه جهانی گفت: «سه رویکرد راهبرد‌ی توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل پاک و مد یریت تقاضا د ر مد یریت ترافیک موثر است.»
شفیعی د ر رابطه با قرارگاه‌ها توسعه حمل و نقل عمومی و پاک گفت: این قرارگاه تشکیل‌شد ه و تاکنون چهار جلسه تشکیل و ۵۹ محور عملیاتی برای آن طراحی شد ه‌است.
معاون حمل و نقل عمومی شهرد ار تهران اظهار د اشت: تعد اد کل واگن مترو هزارو۵۲۱ د ستگاه است که از این تعد اد ۲۶۰ واگن د و طبقه، ۶۶لوکوموتیو و هزار و ۱۹۵ واگن یک طبقه د اریم. شفیعی گفت: د ر حال حاضر ۵/۲۴۴ کیلومتر خط مترو با تعد اد ۱۴۳ ایستگاه فعال هستند. معاون شهرد ار تهران د رباره خطوط اتوبوسرانی نیز متوسط عمر حمل و نقل عمومی را ۱۰ سال و بخش خصوصی را ۱۵ سال د انست و گفت که از ۵هزار و ۱۷ د ستگاه اتوبوس حد ود ۲هزار و ۲۷۴ د ستگاه اتوبوس فعال هستند و ۳۰۳ د ستگاه مینی‌بوس نیز فعالیت د ارند.
وی با اشاره به اینکه ۵۹ پروژه د ر قرارگاه تعریف شد ه‌است، گفت: ۱۲ پروژه مربوط به سامانه ریلی است که با ۲۷۶ هزار میلیارد تومان و ۳۰۶ یورو برای چهار سال برنامه‌ریزی شد ه‌است.
شفیعی با بیان اینکه برای بهره‌برد اری معابر مناسب نیز د و پروژه با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان د ر نظر گرفته شد ه‌است، گفت: د ر حوزه مترو افتتاح ایستگاه‌های باقیماند ه با ۴۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برنامه‌ریزی شد ه‌است.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرد ار تهران، پیگیری انجام قرارداد ۶۳۰ واگن مترو با ۱۱۷ میلیون یورو از برنامه‌های قرارگاه است که تاکنون جلساتی د ر این‌خصوص با معاون اول ریاست جمهوری انجام و مقرر شد ه‌است که وزیر کشور و سازمان برنامه و بود جه نامه‌ای ارسال کنند تا وزارت نفت از محل پول نفت این قرارد اد را تأمین کند.
وی همچنین قرارد اد تأمین ۱۱۳ د ستگاه واگن از محل واگن ملی با اعتبار ۷۷ میلیون یورو را از د یگر برنامه‌های این قرارگاه عنوان کرد و گفت: قرار است اعتبار این قرارد اد با تهاتر نفت عملیاتی شود.

کاهش فاصله زمان حرکت ۲ قطار راهی برای رفاه مسافران مترو
د ر رابطه با تسهیل د ر استفاد ه از حمل و نقل عمومی به خصوص ترد د با مترو، محمد علی پورنیا، کارشناس مد یریت شهری به خبرنگار «جوان» می‌گوید : «فاصله زمان حرکت د و قطار د ر مترو برای تسهیل ترد د مسافران بسیار مهم است و باید به کمترین عد د خود برسد. این مسئله نیاز به افزایش تعد اد واگن‌های قطار د ارد و مسئولان باید هر چه سریع‌تر به آن توجه کنند.»
او به شلوغی جمعیت د ر پیک ترد د با مترو اشاره می‌کند و می‌گوید : «یک نکته مهم این است که هر چقد ر مد یریت شهری د ر زمینه تسهیل ترد د با مترو فعالیت کند، باز هم کم است، زیرا د ر پیک ترد د، تعد اد خطوط ریلی ثابت است و نمی‌تواند از یک حد‌ی بیشتر شود و از طرفی قطار‌ها تا حد‌ی می‌توانند به هم نزد یک شوند. بنابراین فقط با اضافه‌شد ن واگن‌ها تا حد ود‌ی می‌توان موجب سهولت ترد د مسافران د ر مترو شد. مگر اینکه لاین د و یا سه راه بیفتد که این کار از لحاظ اقتصاد‌ی به صرفه نیست.»

سهولت ترد د با مترو، مسافران بیشتری جذب می‌کند
پورنیا با اشاره به اینکه سهولت ترد د با مترو موجب جذب مسافران بیشتر خواهد شد، می‌گوید : «مد یریت شهری باید تمام تلاشش را کند تا فاصله د و قطار د ر مترو را تا جایی که می‌تواند کاهش د هد، اما باید به این نکته مهم نیز توجه شود که هر چقد ر ترد د با وسایل حمل و نقل عمومی، به‌خصوص «مترو» تسهیل شود، مسافران بیشتری برای استفاد ه از آن خواهند آمد. بنابراین چنین شرایطی نیز باید پیش‌بینی شود و اقد اماتی برای رفاه مسافران صورت گیرد.»

تعداد بازدید: 213 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   مرور خبرهاو تحلیل ها  
  توانایی تولید سالانه 500واگن را داریم
  ۸۷ درصد از ظرفیت سدهای تهران خالی است
  جیب خالی، مشکل اصلی واگن سازان
  شبکه مترو کلانشهرهای کشور به ۹ هزار واگن نیاز دارد
  ظرفیت واقعی شرکت واگن‌سازی تهران
  راز سبقت نفتی عراق از ایران
  تولید نفت عراق از میادین مشترک با ایران به 100میلیارد دلار خواهد رسید
  باید از هدر رفت بودجه شهرداری جلوگیری کرد
  کمبود منابع مالی مهم‌ترین دغدغه واگن سازان ایرانی است
  ظرفیت تولید واگن کشور بیش از تقاضا است
  لیست برخی پروژه های مهم انجام شده توسط گروه فن آوران دیزل قدرت
  معرفی شرکت مدرن تام لکوموتیو آریا
  نیروی هوایی اوکراین: در شبانه روز گذشته بیش از ۲۴ پهپاد ایرانی را سرنگون کردیم
  11 شرکت داخلی چگونه برای بومی‌سازی واگن مترو همکاری می‌کند
  بومی سازی ۸۵ درصدی قطار شهری با دانش‌بنیان‌ها
  خودکفایی در ساخت قطعات مترو کمبودهای ناوگان ریلی را برطرف می کند
  چرا بستن تنگه هرمز بیش از هر کشوری، چین را عصبانی می‌کند؟ / مسدود کردن این تنگه از سوی ایران اساسا می‌تواند بازدارنده عمل کند؟
  تعرفه جدید واردات خودرو اعلام شد / محاسبه سود بازرگانی علی‌الحساب بین ۶ تا ۳۱ درصد در دور جدید واردات
  ویدیو / مقام سازمان بازرسی: وزرات نفت مقصر اصلی آلودگی هواست
  روند پرشتاب تغییرات اقلیمی در ایران؛ هر دهه حدود یک درجه افزایش دما
  رژیم صهیونیستی ۳ فروند جنگنده اف ۳۵ دیگر از آمریکا تحویل گرفت
  درخواست اسرائیل از آمریکا: تقویت توان حمله به تاسیسات اتمی ایران
  معرفی جنگنده چند منظوره اف 16
  متروی موجود تهران می تواند شر ترافیک و آلودگی را کم کند اما نه با بهره وری فاجعه زا
  مرگ سالانه «۴۵ هزار ایرانی» به خاطر آلودگی هوا
  متروی لندن | قدیمی‌ترین
  متروی نیویورک |پُرایستگاه‌ترین
  متروی شانگهای | طولانی‌ترین
  متروی دهلی | استانداردترین
  اگر بهره وری مترو 80%شود ترافیک و آلودگی تهران حل می شود
  متروی شانگهای | طولانی‌ترین
  متروی توکیو | منظم‌ترین
  متروی پاریس | مشهورترین
  روند افزایشی آلودگی هوا مرگ سالانه ۴۵ هزار ایرانی
  چهار پروژه ریلی در یک سال آینده به بهره برداری می رسد
  مدیران عامل و روسای راه آهن در 25 سال گذشته
  با اطمینان می گویم موشکی به هواپیمای اوکراینی اصابت نکرده است
  کار کریدور «زنگزور» به کجا می کشد؟؛ دلایل مخالفت ایران
  روسیه می‌گوید با «حل چالش‌های امنیتی» شاید به پروژه تاپی(دور زدن ایران) بپیوندد
  با این آپارتاید بودجه‌ای، افراد دارای معلولیت سرکوب و طرد می‌شوند / با اقدام غیرقانونی سازمان برنامه و بودجه، حق قانونی از ما سلب شد / هرچه تلاش کردیم و به ردیف اعتباری رسیدیم الان آن را حذف و سرجمع بودجه بهزیستی اضافه کرده‌اند
  ساکنان سردترین شهر جهان با چه لباس هایی خود را از سرما حفظ می کنند؟
  باید انتظار شرایط بدتر از امروز را داشته باشیم / با تیره‌تر شدن رابطه ما با اروپا همه چیز قفل می‌شود / انقدر وزن ژئوپلیتیک‌مان تضعیف شده که از کره جنوبی گرفته تا عراق و باکو هر روز یک سنگی دارند می‌اندازند / ۳ راهکار برای حل بحران‌های سنگین در سیاست خارجی
  روزنامه دولت مقصرین کمبود گاز را پیدا کرد؛ مردم و دولت روحانی
  عیسی کلانتری: زور حسن روحانی و وزیر اطلاعات به دستگاه‌هایی که می‌گفتند کاوه مدنی جاسوس است نرسید
  بیشترین بودجه نظامی در خاورمیانه متعلق به کجاست؟
ادامه مرور خبرهاو تحلیل ها
 
   گزارش های تصویری 1  
  ادامه گزارش های تصویری 1
  1    2 
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار