تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : تورم نقطه‌اي بهمن ۴۸ درصد شد/ خيز دوباره تورم
شنبه، 2 اسفند 1399 - 17:55     کد خبر: 93823

ترابر نيوز: نرخ تورم نقطه‌اي در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٢ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٤٨.٢ درصد بيشتر از بهمن ١٣٩٨ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده­اند.
ترابر نيوز: به گزارش خبرگزاري خبرگزاري فارس، مركز آمار ايران تورم بهمن ماه را اعلام كرد. نرخ تورم نقطه‌اي بهمن ماه ١٣٩٩ در مقايسه با ماه قبل ٢,٠ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني ها و دخانيات» با افزايش ٦.٩ واحد درصدي به ٦٦.٨ درصد و گروه «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» با كاهش ٠.٢ واحد درصدي به ٣٩.٧ درصد رسيده است. افزايش نرخ تورم نقطه‌اي خانوارهاي كشور منظور از نرخ تورم نقطه‌اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. نرخ تورم نقطه‌اي در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٢ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٤٨.٢ درصد بيشتر از بهمن ١٣٩٨ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده­‌اند. نرخ تورم نقطه‌اي بهمن ماه ١٣٩٩ در مقايسه با ماه قبل ٢,٠ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني ها و دخانيات» با افزايش ٦,٩ واحد درصدي به ٦٦.٨ درصد و گروه «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» با كاهش ٠.٢ واحد درصدي به ٣٩.٧ درصد رسيده است. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه‌اي براي خانوارهاي شهري ٤٧,٢ درصد مي‌باشد كه نسبت به ماه قبل ١,٧ واحد درصد افزايش داشته است. هم‌چنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥٣,٦ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٣,٨ واحد درصد افزايش داشته است. افزايش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٩ به ٢,٥ درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» و «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» به ترتيب ٥.٢ درصد و ١.١ درصد بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ٢,٤ درصد مي‌باشد كه نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داشته است. هم‌چنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٣.٣ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزايش داشته است. افزايش نرخ تورم سالانه خانوارهاي كشور منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به ٣٤,٢ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ٢,٠ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. هم‌چنين نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب ٣٤,١ درصد و ٣٥.٠ درصد مي‌باشد كه براي خانوارهاي شهري ١,٩ واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي ٢.٥ واحد درصد افزايش داشته است. انتهاي پيام/
برگشت به تلکس خبرها