تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : افزايش هزينه خانوارها چقدر است؟
شنبه، 2 اسفند 1399 - 17:33     کد خبر: 93806

ترابر نيوز: خانوارهاي ايراني در بهمن ماه امسال به طور ميانگين بيش از ۴۸ درصد نسبت به پارسال بابت تامين كالا و خدمات هزينه كرده اند.
ترابر نيوز: تين نيوز خانوارهاي ايراني در بهمن ماه امسال به طور ميانگين بيش از ۴۸ درصد نسبت به پارسال بابت تامين كالا و خدمات هزينه كرده اند. به گزارش تين نيوز به نقل از ايسنا، بررسي تازه ترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت تورم نشان داد كه هر سه شاخص تورم در بهمن ماه با افزايش همراه بوده است.روند صعودي تورم نقطه به نقطه اين در حالي است كه تورم نقطه به نقطه (تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۴۸.۲ درصد رسيده كه در مقايسه با دي ماه دو درصد افزايش دارد، بر اين اساس خانوارهاي ايراني به طور ميانگين ٤٨.٢ درصد بيشتر از بهمن ١٣٩٨ براي خريد كالاها و خدمات هزينه كرده ­اند. بررسي تغييرات تورم از ابتداي سال ۱۳۹۶ تا كنون نشان مي دهد كه بالاترين حد تورم نقطه اي مربوط به ارديبهشت ۱۳۹۸ با ۵۲.۱ درصد بوده كه در ادامه تا ۱۹.۸ درصد در فروردين امسال نيز كاهش داشته ولي دوباره در دور افزايشي قرار گرفته و تا ۴۸.۲ درصد در بهمن امسال رسيده است. كمترين ميزان تورم نقطه اي در اين دوره به شهريور ۱۳۹۶ با هفت درصد اختصاص دارد. تورم سالانه به ۳۴.۲ درصد رسيد اما تورم سالانه به ۳۴.۲ درصد رسيده كه اين شاخص نيز نسبت به دي ماه دو درصد رشد داشته است. تغييرات تورم سالانه در چهار سال اخير از اين حكايت دارد كه كمترين ميزان در فروردين ۱۳۹۶ با هفت درصد ثبت شده كه در ادامه تا ۴۲.۷ در شهريور پارسال افزايش يافته است، اين شاخص در نوسان بوده و اكنون به ۳۴.۲ درصد رسيده است. تورم ماهانه زماني منفي بود همچنين تورم ماهانه كه بيانگر درصد تغيير نسبت به ماه قبل است در بهمن ماه۲.۵ درصد گزارش شده كه افزايش ۰.۷ درصدي دارد. از سال ۱۳۹۶ تا كنون نيز كمترين حد ثبت شده براي تورم ماهانه منفي ۰.۱ درصد در ارديبهشت ۱۳۹۶ و بيشترين هفت درصد در مهرماه امسال است.
برگشت به تلکس خبرها