تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : تصاوير كاميون اتوبوس هاي پر قدرت و ايمن حمل و نقل درون شهري
جمعه، 15 فروردین 1399 - 16:50     کد خبر: 91934

ترابر نيوز: كمبود ناوگان مسافري با تغيير كاربري بسياري از كاميون هايي كه به دليل سرعت و قدرت كمتر و عمر بالاتر براي حمل و نقل بار مناسب نيستند قابل جبران است

ترابر نيوز:

كمبود ناوگان مسافري با تغيير كاربري بسياري از كاميون هايي كه به دليل سرعت و قدرت كمتر و عمر بالاتر براي حمل و نقل بار مناسب نيستند قابل جبران است. قابليت تغيير كاربري در شركتهاي خودروسازي داخل كشور به خوبي امكان پذير است. ما در داخل كشور جهت ساخت بدنه اتوبوس و شاسي آن هيچ مشكلي نداريم بدين ترتيب قيمت تمام شده اين اتوبوس هاي درون شهري كم و حاشيه سود مناسب خواهند داشت

 

 

Related image

 

 

 

 

 

 

Related image

Related image

1951 Federal Housetruck For Sale | Truck house, Recreational ...

 

 

 


برگشت به تلکس خبرها