تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : راه آهن شيراز بدون اتصال به بندر عسلويه و بوشهر بي ثمر و زيانبار است۔
یکشنبه، 17 فروردین 1399 - 08:41     کد خبر: 91932

ترابر نيوز: هر سال تاخير در احداث خط آهن شيراز عسلويه يا شيراز بوشهر عسلويه منجر به هدر رفت ۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده در خط آهن اصفهان شيراز مي باشد

ترابر نيوز:  راه آهن اصفهان شيراز  به طول ۵۰۶ كيلومتر با هزينه حدود ۶۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ افتتاح شد به قيمتهاي كنوني هزينه احداث اين خط آهن حدود ۵ هزار ميليارد تومان مي باشد با وجود اينكه حدود ده سال از افتتاح اين پروژه مهم و پر هزينه ريلي مي گذرد اما اين خط آهن هيچ خاصيت و سود دهي نداشته و سالانه ميلياردها تومان زيان و هزينه براي شركت راه آهن به دنبال دارد. مقدار باري كه از طريق اين خط آهن جابجا مي شود اندك است تعداد مسافريني كه از طريق اين خط آهن جابجا مي شوند اندك است كه آن هم زيان آور است يعني اگر هيچ مسافري از اين خط آهن جابجا نشود از ميلياردها تومان زيان جلوگيري مي شود بجز مسير تهران مشهد در ساير  خطوط ريلي جابجايي مسافر سودي ندارد. تنها راه اقتصادي كردن راه آهن شيراز اصفهان تهران اين است كه اين خط آهن به سرعت به بندر عسلويه متصل شود  سود دهي راه آهن با حمل بار انبوه حاصل مي شود و بيشترين تجمع بار كشور در دو بندر عسلويه و بندر عباس است. منطقه عسلويه داراي امكانات بسيار ارزشمند و مدرن بندري مي باشد و ميليون ها تن بار براي انتقال به شبكه ريلي براي مصرف داخل و صادرات در اين منطقه وجود دارد از طرف ديگر با اتصال راه آهن شيراز به عسلويه ميليون ها تن بار نيز از ساير نقاط كشور به عسلويه منتفل خواهد شد لذا اتصال راه آهن شيراز به بندر عسلويه و بوشهر  خط آهن شيراز را متحول و به  دومين خط آهن پر سود كشور تبديل خواهد كرد. هر سال تاخير در احداث خط آهن شيراز عسلويه يا شيراز بوشهر عسلويه منجر به هدر رفت ۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده در خط آهن اصفهان شيراز مي باشد كه حتي با لحاظ بهره بانكي ۲۰ درصد ميزان هدر رفت اين سرمايه گذاري سالانه هزار ميليارد تومان مي باشد.  براي احداث خط آهن مدرن شيراز عسلويه حدود ۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز است اما درآمدي كه به واسطه انتقال ده ميليون تن بار به شبكه ريلي كشور  با اين سرمايه گذاري ايجاد خواهد شد ۱۵۰۰ الي ۲۰۰۰ ميليارد تومان در سال خواهد بود. با توجه به اينكه براي جابجايي ده ميليون تن بار  مصرف گازوئيل در لكوموتيوها حدود يك پنجم كاميون ها مي باشد و با لحاظ جابجايي بار در مسافت  متوسط هزار كيلومتر  در هر سفر، ميزان صرفه جويي كه هر سال در مصرف گازوئيل حاصل مي شود حدود ۲۰۰ ميليون ليتر خواهد شد كه ارزش آن بر حسب قيمت گازوئيل بين ۶۰ تا ۱۰۰ ميليون دلار در سال مي باشد

  http://nedayehamvatan.blogfa.com/


برگشت به تلکس خبرها