تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : طول خطوط ريلي ايران امسال چقدر مي شود؟
دوشنبه، 11 فروردین 1399 - 10:00     کد خبر: 91923

ترابر نيوز:

در سال گذشته حدود 400 كيلومتر خط آهن در كشور به بهره برداري رسيد؛ با اين حال در سال جاري 270 كيلومتر عمليات ريل گذاري در دست اجرا است.

خطوط ريلي ايران

به گزارش تين نيوز به نقل از ايسنا، بر اساس لايحه بودجه سال 1398 به طور متوسط از 40 سال قبل تاكنون سالانه معادل 166 كيلومتر خط اصلي ريلي در ايران احداث شده و از 4575 كيلومتر در سال 1357 به 11 هزار و 226 كيلومتر در سال 1397 افزايش يافته است؛ بنابراين با ايجاد 270 كيلومتر ريل جديد طول خطوط ريلي به 11 هزار و 496 كيلومتر افزايش مي يابد.

خيراله خادمي - مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور - در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در سال 1397 حدود 400 كيلومتر خط آهن در كشور به بهره برداري رسيد، اعلام كرد: در سال جاري نيز 270 كيلومتر عمليات ريل گذاري در دست اجرا قرار دارد.

طول خطوط اصلي ريلي در ابتداي پيروزي انقلاب 4575 كيلومتر بوده كه طي چهار دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به 11 هزار و 226 كيلومتر رسيده كه در مقايسه با آغاز انقلاب اسلامي 6651 كيلومتر افزايش داشته كه نشان دهنده 145 درصد افزايش معادل 2.5 برابر است. در اين مدت به طور متوسط سالانه 166 كيلومتر خطوط اصلي ريلي احداث شده است.

از مهم ترين خطوط ريلي احداث شده پس از پيروزي انقلاب راه آهن گرگان - اينچه برون به طول 90 كيلومتر، راه آهن تهران - همدان به طول 258 كيلومتر، راه آهن خواف - هرات به طول 77 كيلومتر، راه آهن غرب كشور به طول 146 كيلومتر و راه آهن مراغه - اروميه به طول 98 كيلومتر بوده است.

بايد خاطرنشان كرد كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي 420 لكوموتيو، 296 واگن مسافري و حدود 120 هزار و 150 واگن باري در مسيرهاي ريلي تردد داشتند كه اين ميزان در حال حاضر به 923 لكوموتيو، 2081 واگن مسافري و 25 هزار و 243 واگن باري رسيده كه به ترتيب 2 و2.7 برابر افزايش يافته است.

تعداد مسافر ريلي در ابتداي انقلاب اسلامي 5.4 ميليون نفر بوده كه اين مقدار در پايان سال 1396 به بيش از 24 ميليون نفر افزايش يافته كه حاكي از افزايش 4.5 برابري در اين بخش است. همچنين ميزان تناژ بار كل ريلي در ابتداي انقلاب اسلامي 6.9 ميليون تن بوده كه اين مقدار در پايان سال 1396 به بيش از 46.7 ميليون تن افزايش يافته كه حاكي از افزايش 6.7 برابري است.

منبع: تين نيوز 


برگشت به تلکس خبرها