تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : بدا بحال ملتي كه مطرب ها و دلقك ها در جايگاه فرهيختگان و بزرگان قرار گيرند
سه شنبه، 20 اسفند 1398 - 07:59     کد خبر: 91911

ترابر نيوز:

واقعيت دلقك ها را اينجا مشاهده نمائيد

 

مجلس عوام ايران مصوب نمود سقف حقوق مديران عامل بزرگترين كارخانه هاي صنعتي و مجتمع هاي پتروشيمي بيش از ده برابر كمترين پايه حقوق نباشد يعني ماهي 15 ميليون تومان يعني مديرعاملي كه براي افزايش سود و رونق توليد و رفع گلوگاه هاي توليد ريسك هاي خطرناك با خطر زندان و ممنوع الخروجي را مي پذيرد و سالانه هزاران ميليارد تومان سود خلق مي كند دريافتي اش 15 ميليون در ماه و يك مجري بابت هر برنامه 50 يا 100 ميليون تومان دريافت كند. اين مسير مسير ويراني و اضمحلال اقتصاد و فرهنگ و ارزش ها و آينده كشور است. مجلس عوام ايران سقف حقوق مديرعامل يك مرغداري زير نظر دولت و بزرگترين مجتمع هاي جهاني را حداكثر 15 ميليون تعيين نمود اما با پرداختي برنامه اي 100 ميليون تومان به مطرب و دلقك و بزله گو هيچ مشكلي ندارد؟!


برگشت به تلکس خبرها