تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : تفكر انتقادي و فضاي مجازي
پنجشنبه، 14 شهریور 1398 - 10:52     کد خبر: 90907

ترابر نيوز: شرط اساسي زيست در اين فضا اين است كه قدرت تفكر و استدلال را بارور كنيم، بي جهت مهر تاييد بر انديشه هاي ديگران نزنيم و يا بي جهت به انديشه هاي ديگران حمله نكنيم"
ترابر نيوز:

تفكر انتقادي و فضاي مجازي و فضاي كنشگري عجب حكايتي است اين فضاي مجازي!

كاربران شبانه روز و بدون وقفه در معرض بمباران انبوه اطلاعات درست و غلط قرار دارند. در مواقعي اين اطلاعات دستمايه تصميمات و قضاوت ها قرار مي گيرد و نه تنها بر ادراك و رفتار خود، بلكه بر زندگي ديگران نيز اثر مي گذارد.

صواب آن است كه در فضاي دوم چيزي را گز نكرده، پاره نكرد. نان كسي را بي جهت آجر نكرد و در مواقع ضروري آب را از سرچشمه بست.

در بازار مكاره فضاي دوم (فضاي مجازي)، سطح مردم فريبي و دستكاري اطلاعات به مراتب گسترده تر و چالش برانگيزتر از فضاي اول (فضاي واقعي) است.

هر روز خبرهايي از فضاي دوم منتشر مي شود كه همگان انگشت حيرت را بر دندان مي گيرند.افرادي در دام كلاهبرداران اينترنتي اسير شده و يك شبه زندگي را باخته اند.

يكي در زمينه تجارت ، يكي ديگر در زمينه دوستي ، يكي اعتماد به اطلاعات جعلي ، يكي افشاي اطلاعات زندگي شخصي ، فريب نيرنگ هاي افراد بي نام و نشان را خورده و اسير دام هاي فريبنده آنان شده اند. افرادي از همين طريق به صفوف تروريست ها درآمده و موقعيتي بهتر از يك قاتل نصيب آنان نشده است!

كاربراني ارتباطات اجتماعي آنها با دوست، فاميل و ديگران دچار سوتفاهم شده است. اخباري از اين دست كم نيستند.

تفكر انتقادي و فضاي مجازي و فضاي كنشگري

زندگي در فضاي دوم به مراتب پيچيده تر از زندگي در فضاي اول است. همان گونه كه زندگي در فضاي واقعي بدون كسب مهارت ها و پرورش دائمي آنها نشدني است، در فضاي مجازي كسب اين مهارت ها ضروري است وگرنه چه بسا كه كاربران در تورهاي زهرآگين ديگران گير افتند.

يكي از مهارت هاي بسيار مهم براي زيست آگاهانه در فضاي دوم “تفكر انتقادي” است. در فضاي دوم جنس كسب و كارها از نوع اطلاعات و دانش است و مهارت اصلي براي زندگي در اين فضا  “تفكر انتقادي” است.

تفكر انتقادي و فضاي مجازي و فضاي كنشگري

كاربران بايد توانايي هاي فكري خود را افزايش دهند.با انواع نيرنگ ها و پيام هاي فريبنده آشنا شوند تا از گزند آسيب ها در مصون بمانند.

خود را در معرض بي جهت پيام هاي آسيب زا قرار دادن و بدون دريافت هيچ گونه ما به ازاء، به خود و ديگران ضرر رساندن از عقلانيت و خردورزي به دور است.

عقلانيت ايجاب مي كند كه بدون تشخيص، تحليل و ارزيابي اطلاعات سريع متقاعد نشويم و با “خودتجهيز سازي” با اطلاعات آلوده مقابله كنيم.

شرط اساسي زيست در اين فضا اين است كه قدرت تفكر و استدلال را بارور كنيم، بي جهت مهر تاييد بر انديشه هاي ديگران نزنيم و يا بي جهت به انديشه هاي ديگران حمله نكنيم.

تفكر انتقادي و فضاي مجازي و فضاي كنشگري

همه كاربراني كه در اين فضا زيست مي كنند، بايد خود را به مهارت تفكر انتقادي مجهز كنند. تا از اين رهگذر از اطلاعات بيهوده و جعلي جلوگيري و به اطلاعات قابل اعتماد دست يابند.

بدون داشتن تفكر انتقادي حركت كردن در وادي پرسنگلاخي مانند فضاي مجازي، مشكلات ريز و درشتي را در كمين كاربران قرار مي دهد و چه بسا كه زندگي آنها را دچار تنش هاي ناخواسته كند.

تفكر انتقادي و فضاي مجازي و فضاي كنشگري

تفكر انتقادي، يعني به حركت درآوردن قدرت تفكر و بارور كردن انديشه و به مثابه چراغي است كه با تاباندن نور بر تاريكخانه ها از جانشين شدن ادعاها بر جاي واقعيت ها جلوگيري مي كند.

تفكر انتقادي يعني خود دروازه باني اطلاعات و وارسي اجمالي ادعاها و  اجازه ندادن به هر پيامي براي عبور از دروازه هاي اطلاعاتي است.

تفكر انتقادي يعني اينكه براي حفاظت از ارزش ها، هنجارها و باورها، حريم حفاظتي ايجاد كرده و از فرو غلتيدن در دام هايي كه توسط ديگران ساخته و پرداخته شده است، پرهيز كنيم.

بايد در انتخاب مراجع فكري و مجاري اطلاعات و به ويژه منابع اطلاعات دقت كرد.

تفكر انتقادي و فضاي مجازي و فضاي كنشگري

در اولين مواجهه با مطالب ديگران، اعمال سطحي از شك و ترديد درباره پيام ها و بدون سوگيري شخصي و تعصب فردي يا گروهي درباره موضوع فكر كردن ضروري است.

پرسش گري لازمه كنشگري در فضاي دوم است.به ويژه طرح سوال هايي درباره چرايي و چگونگي پيام ها، خبرها، رخدادها و هرگونه اطلاعات در اين فضا ضروري است.

 

دكتر حجت اله عباسي


برگشت به تلکس خبرها